kostki

kostka

Kostki kute oferujemy we wszystkich gatunkach stopowych i niestopowych, narzędziowych. Zakres wagowy odkuwek zawiera się w przedzialne:

od 2 kg do 27 000 kg

Zakres wymiarowy zawiera się w przedziale:

szerokość max 1000 mm

wysokość max 800 mm

długość max 10 000 mm

Kostki kute dostarczamy w stanie normalizowanym, ulepszonym, zmiękczonym.

Powierzchnia surowa bądź obrobiona ze wszystkich stron.

Do każdej wysyłki załączamy atest 3.1.b wg EN 10204.  

© Copyright 2011 Stal-HEG. Wszystkie prawa zastrzeżone.